ฝึกซ้อมหนีไฟ 2017

ฝึกซ้อมหนีไฟ 2017

จำลองไฟไหม เตือนภัยให้ทุกคน ติดตามผู้ถือธงไปทางออก ค้นหาผู้บาดเจ็บ พนักงานเปิดวาว์ลน้ำ ฝึกซ้อมดับไฟ ฝึกซ้อมดับไฟ ช่างเปิดปั๊มน้ำ ฝึกซ้อมดับไฟ อพยพผู้บาดเจ็บ ฝึกอบรม ตรวจเช็คผู้บาดเจ็บ ฝึกซ้อมลำเลียงผู้บาดเจ็บ ฝึกการหนีไฟ –...