ตำแหน่งงานว่าง

รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 10 อัตรา

 

ข่าวสาร กิจกรรม และการอบรม

บริษัท ออนสมู๊ทไทย จำกัด ได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่นในการจ้างงานคนพิการประจำปี 2560 จาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีฟรีสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 1 ปี #สานต่อวัฒนธรรม #ความสามัคคีในองค์กร #นวัฒกรรม #จิตสำนึกการทำงาน #tradition #crew #technology

โพสต์โดย Onsmooth Thai Co.,Ltd. บน 13 กันยายน 2017